CZĘŚĆ 1: INFORMACJE OGÓLNE
1.1 WSTĘP
Dostawa i montaż sufitu rastrowego typ Luxalon® Unigrid wyprodukowanego przez Hunter Douglas, produkty Architektoniczne. 
1.2 OPIS SYSTEMU
System sufitowy składa się ze złożonych płyt rastrowych Luxalon® Unigrid o wymiarach 600 x 600 lub 600 x 1200 mm 
Moduł oczka: _________ x _________ mm
Wysokość profili: __________________ mm
Typ wykończenia krawędzi:
Wave
Focal
Crête
Piquée (perforowany)
CZĘŚĆ 2: PRODUKT
2.1 PŁYTY RASTRA
_________m² sufitu Luxalon® Unigrid składającego się z płyt rastrowych wykonanych z wstępnie lakierowanej, utwardzanej piecowo taśmy aluminiowej o gr. 0,60 mm, stop aluminium AA5050 lub odpowiedni (zgodnie z EN 1396 i ECCA).
2.2 SYSTEM PODWIESZENIA
Płyty rastrowe Unigrid są montowane na standardowym ruszcie nośnym T24 w następującym układzie:
1. T24 lay-on, bez opuszczenia 
2. T24 lay-in, z opuszczeniem
3. T24 lay in concealed, z konstrukcją ukrytą
CZĘŚĆ 3: SPECYFIKACJE DODATKOWE
3.1 POWŁOKA LAKIERNICZA
Kolorystyka dobrana ze standardowej palety Hunter Douglas dla sufitu Luxalon® Unigrid o numerze ______ lub na indywidualne życzenie wg próbki.
Dwuwarstwowa powłoka poliestrowa o gr. 20 mikronów nakładana w procesie ciągłym (coil coating) gwarantującym jednakową grubość i wysoką przyczepność. 
3.2 MONTAŻ
Wszystkie elementy systemu muszą być zamontowane zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz zaleceniami producenta, szczególnie w przypadku rozwiązań indywidualnych, jeśli takie wskazane zostaną w specyfikacjach lub rysunkach.
3.3    ZAMIENNIKI
Wykonawca przedstawi do akceptacji architekta sufit zamienny w stosunku do systemu Luxalon® Unigrid na 10 dni przed podjęciem decyzji o wyborze materiału. Propozycja zamiany będzie zawierać kompletne informacje dotyczące produktu oraz wyniki przeprowadzonych badań dla całego systemu. Dodatkowo przedstawiona zostanie lista podobnych instalacji proponowanego zastąpienia. Jeżeli zatwierdzenie zostanie dokonane nastąpi zamiana wpisu w specyfikacji na produkt obecnie obowiązujący.